Privacy verklaring

Theaterschool Kids with Attitude, kantoorhoudende te Heerhugowaard (1705TV) aan de Zuiderlicht 379, hierna te noemen “Theaterschool Kids with Attitude” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Theaterschool Kids with Attitude verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent
stelt. In deze Privacy Verklaring informeert theaterschool Kids with Attitude u over de manier
waarop theaterschool Kids with Attitude uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen
of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door
theaterschool Kids with Attitude worden aangeboden op http://www.kwamusicals.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan.

Artikel 2 Doorgifte aan derden.
1. Theaterschool Kids with Attitude geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij theaterschool Kids with Attitude op grond van een wettelijke plicht gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Theaterschool Kids with Attitude maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden –
gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om
ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die theaterschool Kids
with Attitude ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
kwamusicals@gmail.com.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat theaterschool Kids with Attitude tijdens een lopende sessie gebruik maakt
van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies
te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt
kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van
uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op http://www.kwamusicals.com werken mogelijk niet
meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid theaterschool Kids with Attitude
1. Theaterschool Kids with Attitude heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door
derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de
persoonsgegevens die theaterschool Kids with Attitude verwerkt ten behoeve van
http://www.kwamusicals.com. Theaterschool Kids with Attitude accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Theaterschool Kids with Attitude bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12
maanden na uw laatste bezoek aan http://www.kwamusicals.com, tenzij theaterschool Kids with
Attitude op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Theaterschool Kids with Attitude behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan
te passen. Elke aanpassing zal via http://www.kwamusicals.com bekend gemaakt worden. Door na
wijzigingen gebruik te maken van http://www.kwamusicals.com gaat u akkoord met een eventueel
gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en
http://www.kwamusicals.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-03-2022